Bạn hãy đánh vần từ "nhẹ" đi!sau khi đánh vần bạn sẽ thấy 2 từ cuối đó là nặng và nhẹ.2 từ này trái nghĩa với nhau đúng không?vậy mình đố bạn hãy tìm một từ mà sau khi đánh vần mình cũng thu được 2 từ cuối cùng là 2 từ trái nghĩa!câu này bạn sẽ suy nghĩa nhiều đây!ha..ha..
Tên :

avatar
saobang239
Hai từ:

Trích dẫn :
Hỏi và Trả


Có đúng hong changoangtum nhỉ ?
.....hihi...chàng trai saobang239 mà ...hic
on 21/9/2010, 16:42