avatar
Khách vi 20-09-2010
Đơn kim vô địch bóng chuyền đâu....? Vào gặp mặt nào. Chúng ta đã thắng lớn ở kì thi Đại học nhưng một số bạn đã rớt nguyện vọng 2 ở công nghiệp. Chia buồn với các bạn...
Tên :