Red tên Dương cựu học sinh lớp 12a1, trường An Lão, đang học quản trị kinh doanh tại Đại học Quy Nhơn. Y!H: pro_redgreen. Điện thoại: 01655.933.028. Ai ở Quy Nhơn thì liên hệ với Red nha! :D
Tên :