BQT quyết định XÓA thành viên duongtoikhungthanh
Với lý do:
Tham gia forum gần 1 năm, nhưng duongtoikhungthanh không thể hiện rõ thiện chí tham gia. đăng kí chủ yếu là để quảng cáo game-trục lợi cá nhân

Nhiều lần Admin cảnh báo & banner nhưng ko thể ..
:Bye
Tên :