avatar
phieubatdungchan 05-08-2010
Một loài hoa không chờ hai chủ , một tấm lòng không ấp ủ hai tim
Tên :