[Thảo Luận]-Offline Lần 1-Cuối2012Đầu2013-tết Nguyên Đán 2013
Được diễn ra tại Quê nhà...
Các bạn cùng thảo luận cho mọi vấn đề liên quan nhé!
Từ nội dung hoạt động, kinh phí đến thời gian & địa điểm của cuộc offline.
Có thể là tìm nhà tài trợ , tổ chức ủng hộ ...

Trân trọng
Mong các thành viên nhiệt tình tham gia.
Thời gian chỉ hơn 3 tháng nữa thôi.
Tên :