tại sao về quê lại có một cảm giác khác,vui vẻ,hớn hở....thế sao lại khi zô sg lại có cảm giác khác,chán,buồn...mình ghét cái cảm giác này...

Tác giả: Mycamle
Tên :