avatar
phieubatdungchan 14-10-2012
Phiển bản chat lần này rất hữu ích, Ngoài có những tính năng như trước, ở phiên bản này còn có thêm:

Spoiler:
 

đó là 2 thông tin mới nhất của yahoo chat 11.5
Tên :