Để nhằm tăng sức mạnh cho nhóm bạn.
BQT thông báo sẽ tạo cho nhóm bạn một hội nhóm, do chính bạn điều hành. . Có màu sắc,tên nhóm. Khắp diễn đàn.

Đăng kí:
Spoiler:
 
Thông tin nhóm bạn: sinh nhật nhóm, hình ảnh, thông tin, các cuộc offline


Sau 12h cập nhật, Nhóm bạn sẽ được khởi tạo
Tên :

avatar
phieubatdungchan
hj thu test admin
on 9/10/2015, 04:05