avatar
phieubatdungchan 11-10-2012
Một mình đang sống tạo thành phố, tỉnh bạn nhưng lòng luôn hướng về gia đình, cha mẹ & quê nhà an lão nhé bạn !!

Ở phương đó , hãy cố gắng tất cả để thành công tất cả cho mình, gia đình yêu, một nửa của mình & quê hương.

Thành công đến với bạn , về tình yêu, học hành, sự nghiệp, công việc & tiền bạn.

Thân chào,
Hãy nói & bộc lộ cảm xúc thiêng liêng đó , đi bạn!!....
Tên :