Diễn đàn dzequeanlao là diễn đàn mở.
Hoạt động hơn 2 năm, & bây giờ cần phát triển & sôi nổi hơn nữa.

Nên BQT quyết định: Lập Chuyên mục diễn đàn mới & Do chính bạn điều hành

Như vậy:
Bạn sẽ là Mod diễn đàn, BĐH 4rum!
Bạn sẽ phát triển chuyên mục của mình, hoạt động cao trào

Đơn giản: Nội dung chuyên mục phải liên quan và phù hợp với Diễn đàn với Quê hương an lão của thế giới net, từ chuyện đời sống hàng ngày đến trong tâm hồn & tiềm thức Tuổi trẻ an lão.

Chuyên mục bạn chịu quản trị bởi Admin, BQT & cam kết với nội quy diễn đàn. Phối hợp với Admin để phát triển: từ nội dung đến kỹ thuật, thiết kế.

Cam kết: Phải có bài viết mới trong 30 ngày,kiểm tra 30 ngày/lần. Nếu không sẽ tự động xóa , mà Admin & BQT cùng đành pó tay.

Nếu vi phạm nội quy diễn đàn, thì BQT sẽ khóa diễn đàn bạn lại

Nội dụng chuyên mục, diễn đàn sẽ khởi tạo:
Spoiler:
 

Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo một Hội Nhóm , CLB cho mình & tập thể để hoạt động. Hội nhóm sẽ hoạt động tại forum, có màu nhóm, biểu tượng.
và trang sẽ là [You must be registered and logged in to see this link.] (g<stt>-tênnhóm)

Đăng kí & điều kiện: tương tự như tạo chuyên mục diễn dàn
Xem thêm tại: [You must be registered and logged in to see this link.]

Trong vòng 12h, BQT sẽ thông báo trả lời & sẽ cập nhật diễn đàn khởi tạo.

Trân trọng
Tên :