avatar
phieubatdungchan 21-05-2012
CỌNG HÀNH XÃ HẸ CỦ TỎI HÀNH TÂY
Bọt Ngọt - Tự Nhiên - Hạ Giá

Bửu Long,Biên Hòa,xóm nhà lá,dưới gốc cây đa.
YM:nucuoi_thienthan92_py
SDT:01672440541
Fax:84.8.4654.49862
THƯ GỬI EM
Em thân mến,
. . . . . . . hết
Quận 9,TPHCM,ngày 1 tháng 4 năm 2012
Ký tên
Anh!

Đừng có cười nha...a thấy e cười rồi đó...xinh thật đấy.
Tên :