avatar
phieubatdungchan 02-02-2012
Hiện nay internet có tình trạng sa sút trầm trọng. Tốc độ truy cập kém đi(kể cả google chrome).
Điều này sẽ rất tệ hại
Tên :