Trích dẫn :
An Lão: từ 2012-2016 sẽ đầu tư 813 triệu đồng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân
HĐND huyện An Lão khóa 3, tại kỷ họp lần thứ VIII đã thông qua kế hoạch nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2012-2016. Theo đó, căn cứ nhu cầu nâng cao sức khoẻ, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng giống nòi, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho huyện thời gian đến, huyện sẽ đầu tư 813 triệu đồng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, cụ thể như sau: Năm 2012: 161 triệu đồng để sửa chữa Trạm Y tế xã An Hoà và Trạm Y tế xã An Tân; Năm 2013: 272 triệu đồng sửa chữa Trạm Y tế xã An Trung; Năm 2014: 200 triệu đồng sửa chữa Trạm Y tế xã An Hưng và năm 2015: 180 triệu đồng sửa chữa Trạm Y tế xã An Quang .Nguồn vốn thực hiện từ Ngân sách Nhà nước và chương trình mục tiêu Quốc gia. nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân

HĐND huyện An Lão khóa 3, tại kỷ họp lần thứ VIII đã thông qua kế hoạch nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2012-2016. Theo đó, căn cứ nhu cầu nâng cao sức khoẻ, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng giống nòi, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho huyện thời gian đến, huyện sẽ đầu tư 813 triệu đồng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, cụ thể như sau: Năm 2012: 161 triệu đồng để sửa chữa Trạm Y tế xã An Hoà và Trạm Y tế xã An Tân; Năm 2013: 272 triệu đồng sửa chữa Trạm Y tế xã An Trung; Năm 2014: 200 triệu đồng sửa chữa Trạm Y tế xã An Hưng và năm 2015: 180 triệu đồng sửa chữa Trạm Y tế xã An Quang .Nguồn vốn thực hiện từ Ngân sách Nhà nước và chương trình mục tiêu Quốc gia.


Từ UBND AN lÃo
Tên :