avatar
phieubatdungchan 24-01-2012
Số 1 Để IDM không tự động bắt link mp3, video.., các bạn hãy bỏ chức năng tự bắt link mp3 của IDM theo hướng dẫn sau:

Bật IDM - Internet Download Manager
Click vào menu Downloads chọn Options
Trong cửa sổ bật ra, chọn tab Ganeral
Trong tab Ganeral, nhìn ở cuối có mục Customide IDM Download panels in browsers, bạn chọn Edit...
Trong cửa sổ bật ra, chọn tab For web-palyer
trong tab For web-palyer
, mục Show IDM Download panels for following file type, bạn bỏ check mục MP3
Nhấn OK - OK
:MOI

Đặc biệt sẽ rất hiệu quả nếu bạn thực hiện trên trình duyệt google chrome vì trình duyệt này đã có sẵn chương trình dowload
Tên :