avatar
phieubatdungchan 17-09-2011
Người ta chỉ mất có ba giây để nói anh yêu em, ba phút để thể hiện nó nhưng sẽ phải mất cả đời để chứng minh điều đó". Chúng mình mong nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người


Tên :