avatar
phieubatdungchan 14-09-2011
Để xoá nick yahoo không sử dụng: Bạn có thể vào http://edit.yahoo.com/config/delete_user

Tiếp đó, bạn đăng nhập......Gõ đúng mật khẩu & chuỗi xác nhận để Click XOÁ.

Trong vòng 90 ngày, tài khoản của bạn sẽ được xoá vĩnh viễn và không bao giờ sử dụng được lại.

Lời khuyên của Chuyên gia cáo già internet Admin: Bạn hãy sử dụng tài khoản yahoo nhiều, vì vậy bạn hãy thay đổi thường xuyên(vì là miễn phí mà, đăng kí lại nhanh...hic). Như vậy bạn sẽ có nhiều quyền lời, ưu thế & chuyên nghiệp:

Trích dẫn :
1. Thay đổi nick theo mùa, theo thời gian, theo cảm xúc, tâm trạng, theo phong trào.
2. Thể hiện cá tính & phong cách
3.Refesh lại danh sách bạn bè; phân loại bạn bè & rút ra bài học
4. Có thể tránh được kẻ xấu, kẻ điên rồ, kẻ côn đồ....hihi

Admin đã thay đổi nick liên tục...hum, ahm
Tên :