avatar
phieubatdungchan 12-08-2011
Giá như chết đi một lúc để cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn, giá như được chết đi một lúc để nhận ra một nơi yêu thương và bao dung
Tên :