kelvin 10-07-2010
mình là người con của an hòa
vào forum này là tình cờ
rất mong ban quản trị liên hệ cho nhiều anh chị em biết mà tham gia để diễn đàn lớn mạnh
ban quản trị xây dựng nhiều chuyên mục hơn
sau này là nơi chia sẻ kinh nghiệm và học tập của con em an lão
mình là NGUYÊN :0933378355
xóm 4, xuân phong nam( đội 9)he :P
Tên :