Nếu các bạn là một người dân BĐ(dù ở bất kì đâu) thì khi đến một vùng đất lạ trên Việt nam đều TỰ HÀO về mảnh đất BÌNH ĐỊNH về 1 sức mạnh vô hình nào đó( mà nó đã có từ lâu,..khó hỉu)(có thể bởi BĐ là một ĐẤT VÕ nên các dân ngoài địa phương đều NỂ & phải CƯ XỬ ĐÚNG MỰC...hic

ha, tự hào về BĐ( vì ta ở AN LÃO-BĐ)

Tên :