Thông Tin nhanh:


Để những gặp gỡ giữa các thành viên trong Diễn đàn thuận lợi , dễ dàng, bạn có thể liên hệ với Admin theo số điện thoại: 01887516808 gấp trong 2 ngày ( 29 và 30 tết 2011 ) để được lên lịch cho một cuộc hẹn họp đông đủ..

Thân
Tên :