Báo danh nào các bạn ơi

1. Huỳnh Tuấn Hạnh , SĐT: 01682190374
Tên :

kelvin
Tôi thích câu nói của bạn: đừng tự hào vì ta nghèo mà giỏi, hãy tự hỏi sao giỏi mà vẫn nghèo.kakakkâkkâ

Chào thân ái
Nguyên: 0933378355
on 10/7/2010, 04:21