Kiểu gì mà chẳng được "cơ cấu"!
Thế cũng khoe?!?
Và không có gì quan trọng bằng cái quan trọng!
Không có lương làm sao có tiền mua áo?
Chưa yêu... lần thứ mấy?
Cái mũi tên "loằng xì ngoằn" là biểu tượng cho cái gì đáng chán nữa?
Nếu cây vàng thì... vẫn thiếu!
Câu này quá "chuẫn"...
Không biết rồi sau này sẽ ra sao nữa...


Tên :