avatar
phieubatdungchan 05-01-2011
Sinh viên = ăn + ngủ + đi học + chơi
Heo = ăn + ngủ
Suy ra : Sinh viên = Heo + đi học + chơi
<=> Sinh viên - chơi = Heo + đi học

Kết luận : Sinh viên mà không biết chơi thì chẳng khác gì con heo đi học !

Tên :