avatar
phieubatdungchan 08-07-2010
Diễn đàn Tuổi Trẻ An Lão Bình Định chúc mừng Trường THCS An Hoà mới thành lập & bắt đầu họat động tuyển sinh , giảng dạy khoá đầu tiên năm 2010-2011 , tại địa chỉ: Ngã ba Long Khánh-Tỉnh Lộ 629 , bãi Ông Đốc , An Hoà, An Lão

Trường THCS An Hoà là một trường THCS thứ 2 ở trên Quê hương An Lão . Năm học 2010-2011 này trường sẽ có khoá học sinh THCS khoá đầu tiên - khoá 1 được chuyển từ học sinh trường THPT An Lão & học sinh tiểu học An Hoà 2 & trường Tiểu Học An Hào 1

Trường THCS An Hoà đã có đầy đủ vật chất & và đang ổn định giáo viên giảng dạy để có thể tiến hành khai giảng sắp đến .

Chúc các học sinh và giáo viên tại trường học tập & giảng dạy tốt , đạt chuẩn mọi cấp . Chúc trường được lòng dân của Người dân An Lão & các em học sinh thân yêu

Trân trọng.
Tên :