avatar
tpngaydo2008 28-12-2010
"Khi bạn sinh ra, bạn khóc, mọi người cười. Hãy sống sao để khi bạn ra đi, bạn cười, và mọi người khóc"
Tên :

avatar
Crymeme
Đừng để nước mắt rơi!
on 29/12/2010, 09:14