avatar
phieubatdungchan 08-07-2010
Kế Hoạch Tổ Chức Hoạt động Offline số 1/2010 nhằm khai trương thành lập Diễn đàn & tạo sân chơi mùa hè ý nghĩa cho gia đình An Lão , gắn kết cộng động , kể cả dọc đường 629 & đưa Diễn đàn ra mắt Quê hương An Lão , trục dọc 629:

Thời gian: Dự kiến 10h ngày 10/10/2010
Địa điểm: Sân Khu Sinh hoạt văn hoá An Hoà
Kinh Phí: Tìm nhà tài trợ , đóng góp thành viên ( Admin sẽ hỗ trợ 30%)....
Chương trình: Xảy ra trong 1 ngày 1 đêm ( TTừ sáng 5h đến 12h đêm ) , cụ thể chi tiết & nội dung , thành viên tham dự sẽ đựoc các bạn cùng thảo luận , góp ý chương trình ,nhe các bạn .
Tên :