avatar
tpngaydo2008 03-12-2010

Vợ là địch , Bồ bịchlà "ta" .
Đám cưới đám ma , thì đi với địch .
Party , du lịch-thì đi với "ta" .
Chiến sự xảy ra , thì về với địch .
Ở trong lòng địch , vẫn hướng về "ta" .
Hết tiền xa hoa , tìm về với địch .
Chờ túi chắc nịch , sẻ lại thăm "ta" .
Cuộc sống xa hoa , dại gì cho địch .
Những điều tốt đẹp , dành hết cho "ta" .
Lời lẻ chua ngoa , dành hết cho địch .
Những câu êm đẹp , để nói cùng "ta" .
Lỡ gặp phiền hà , về ngay với địch .
Nhớ cười khúc khich , lại mau tìm "ta" .
Khi bệnh trầm kha , bên ta là địch .
Qua cơn nguy kịch , quay lại tìm "ta" .
Giây phút trăng hoa , mà ta cho địch .
Cảm thấy chán mệt , hơn khi cho "ta" .
Thất thế xuống đà , mau tìm về địch .
Chờ khi thăng tiến , quay lại tìm "ta" .
Khi "ta" bỏ ta , lại về với địch .
Đêm nằm bên địch , mơ tưởng về "ta"
Mở mắt tỉnh ra , cạnh ta là địch .
Cuộc đời quá mệt - vì địch vì "ta" .
Âu yếm mặn mà , ta không cho địch .
Bây giờ cơ cực , "ta" lại bỏ ta .
Lòng thấy xót xa , quay về tìm địch .
Nhưng đả không kịp , địch cũng bỏ ta .
Giờ ngẵm nghĩ ra , hận "ta" thương địch .
Cuộc đời đả hết , vì địch bỏ ta .
Bài học rút ra , vì "ta" mất địch .
Nếu không muốn mệt , đừng nên có "ta" .
Đời vẩn thăng hoa , khi ta còn địch

Tên :