Tạm thời đưa ra mấy câu các bạn giải gùm nha

1)Một người vào một cửa hàng để mua một cái nồi cơm diện. Người bán hàng đưa ra 1 cái nồi trông rất đẹp in chữ số 1509.Hỏi tại sao người đó kô mua cái nồi đó mà lại bỏ đi về ??

2)Cái gì ướt ướt ? Thò ra thì lạnh .. rút vào thì nóng ?

3)Một người vào một cửa hàng để mua một cái nồi cơm diện. Người bán hàng đưa ra 1 cái nồi trông rất đẹp in chữ số 1509.Hỏi tại sao người đó kô mua cái nồi đó mà lại bỏ đi về ??

4)Đứng thì nằm,ngồi thì nằm,nằm thì ngồi?...What this?

5)Ở trên dzựt dzựt ở dưới đau, ở dưới dzựt dzựt ở trên sướng, rút ra....chãy máu.... hỏi người ta đang làm gì ?

6)Cái gì ở trên có mấy "cọng" , ở dưới có mấy cọng , ở giữa có cái hột ???????

7)Trên cành cây có 3 con chim.. một người thợ săn cầm súng bắn chết 1 con... 2 con bay đi vậy còn lại mấy con ?

Lạy chúa cho những ai suy nghĩ bậy bạ
Tên :