Cố lên nhe , suy nghĩ đi nào...
Tớ sẽ gọi bạn ngay khi có kết quả đúng:

TTAL:00ĐQ&TH-12ATH5TR.M-AMYEN,TR.M!!!

Cố lên bạn nhé!!!

Good luck To you


Tên :